האמנות

כל אחד ייחודי

וכל אחד שווה

דרך

 

תמכו בתרבות מונגשת ובחברה ישראלית פתוחה ומגוונת